TRANSİT TAŞIMACILIK

Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan ticaretin, üçüncü bir ülkenin sınırları üzerinden geçirilerek yürütülen taşıma hizmetini kapsayan ve ülkemizin bulunduğu coğrafi konum itibari ile tüm taşıma hizmetlerinin içinde önemli bir yere sahip olan Transit Taşımacılık, uzman kadromuz ve donanımımız ile uzmanı olduğumuz alanlardan biridir.

AÇARLAR Transport, tüm konteyner hatlarıyla Türkiye’den üçüncü ülkelere gerçekleşen ithalat ve ihracatların ön ve son taşımalarında yüklerin varacağı yere, istenilen zamanda ve güvenle ulaştırma hedefinden hareket ederek, müşterilerinin memnuniyetini arttırmak ve lojistik ihtiyaçlarına çözüm oluşturmak için taşıma hizmeti vermektedir.

Bu bağlamda AÇARLAR Transport her türlü transit taşımaların elleçlenmesi için gerekli altyapıyı kurmuş olup, aktarma sahalarında yükleme ve boşaltma hizmetlerini vermekte ve transit gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Firmamız karayolu ve demiryolu modüllerini kullanıp, geniş acente ağı ile ülke ve taşıma şekli fark etmeksizin transit taşıma hizmeti sunmaktadır.

BİZİ ARAYIN!